Maandag 29 sept. 2014

‘Gewelt’ is een multidisciplinair project waarin Jorden Boulet in situ refereert naar ‘The Factory’ van Andy Warhol, dat niet alleen in teken stond van kunstproductie maar ook diende als ontmoetingsplaats waarin o.a. muziek, beeldende kunst, geur, etc. zich met elkaar vermengde.

Deze installatie is een gevolgtrekking van zijn huidige onderzoeksstage bij Peter De Cupere (The Olfactory) en sluit parallel aan met zijn eigen master onderzoek waarin hij zijn persoonlijke identiteit onderzoekt, alsook die van de hedendaagse kunst, met als referentiepunt Arthur Rimbaud die de stelling maakte: “je est un autre”.

Rimbaud bedoelde hier kortom mee dat wij beïnvloed worden door de omgeving rondom ons en dat de ander ons maakt wie we uiteindelijk zijn of worden.

In dit project stelt Boulet het muzikale “Gewelt” tentoon in een alternatievere setting dan waarvoor ze bedoeld is, in combinatie met verschillende parfums die de bezoekers op hun krijgen in de vorm van toegangsticket en op die manier zintuiglijke dialogen voortbrengen.